Niesłyszący

Sesja Nr III z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 listopada 2018 r.

Uchwała Nr III/17/2018 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018- 2033 r.

17.pdf  

 

Uchwała Nr III/18/2018 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

18.pdf   

 

Uchwałą Nr III/19/2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

19.pdf   

 

Uchwała Nr III/20/2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

20.pdf   

 

Uchwała Nr III/21/2018 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Wiślica w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

21.pdf   

 

Uchwała Nr III/22/2018 - w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2025 dla Gminy Wiślica".

22.pdf   

 

Uchwała Nr III/23/2018 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

23.pdf   

 

Uchwała Nr III/24/2018 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wiślica.

24.pdf