Niesłyszący

Sesja Nr IV z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/25/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018- 2033 r.

25.pdf   

 

Uchwała Nr IV/26/2018 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

26.pdf   

 

Uchwała Nr IV/27/2018 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.

27.pdf   

 

Uchwała Nr IV/28/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności i nieruchomości na rzecz Gminy Wiślica w zamian za zaległości podatkowe.

28.pdf   

 

Uchwała Nr IV/29/2018 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

29.pdf