Niesłyszący

Modernizacja Szkoły Podstwowej w Skotnikach Dolnych