Niesłyszący

Konsultacje Społeczne dotyczące treści Statutów Sołectw Gminy Wiślica i Statutu Miasta Wiślica

PDF1 kalendarz czynności konkultacyjnych.pdf (144,24KB)

PDF2 wykaz pełnomocników.pdf (97,77KB)

PDF3 karta konsultacyjna.pdf (154,07KB)

PDFZarządzenie konsultacje.pdf (196,44KB)

PDFuchwała statuty.pdf (515,32KB)

 

Wyniki konsultacji:

1. ZBIORCZE WYNIKI - pdf

2. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Wiślica i statutu Miasta i Gminy Wiślica - pdf