Niesłyszący

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice dz. Nr 406/2, 411/5, 1118