Niesłyszący

Najważniejsze inwestycje w Gminie Wiślica

Najważniejsze inwestycje realizowane w Gminie Wiślica w roku 2020.

 


Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Wiślica w roku 2019.

1. Otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% tj. 939 317,70 zł na realizację 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł - przebudowa dróg dojazdowych w  m. Brzezie, Górki, Hołudza- Brzezie - Chotel Czerwony, Jurków, Sielec, Szczytniki

2. Gmina otrzymała promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości  352 000,00 zł - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice;

3. Zakup koparko ładowarki o wartości 499 503,00 zł do odmulania rowów melioracyjnych przy udziale środków ARiMR w Kielcach.;

4. Prowadzone są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych - zakres robót obejmuje ponad 37 km rowów, które zostaną pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione- zadanie opiewa na kwotę 254 523,91,00 zł. Warto przypomnieć, iż jest to pierwsza od kilkunastu lata kompleksowa konserwacja rowów na terenie całej gminy.;

5. Remont budynku Zespołu-Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy wraz z budową bieżni oraz remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych; Kwota dofinansowania dla projektu wynosi 422 278,94 zł.;

6. Realizacja projektu współpracy w zakresie oznakowania Nidy jako szlaku wodnego. W ramach projektu zostanie wybudowana przystań kajakowa wraz z zakupem 20 szt. wyposażonych kajaków oraz z dwoma przyczepami do transportu-koszt inwestycji to ok. 150 000,00 zł.;

7. Realizacja projektu „e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica zostały wyposażone w super nowoczesne zestawy komputerowe łącznie 27 szt., które zostały dostarczone i zainstalowane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wiślicy (15 szt.) oraz w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych (12 szt.);

8. Remonty pomieszczeń jednostek OSP oraz pozyskanie 3 samochodów bojowych;

9. Gmina otrzymała zgodę na budowę posterunku Policji- obecnie trwa procedura dot. ustalenia lokalizacji i opracowania dokumentacji technicznej;

10. Otrzymanie dofinansowanie na rozbudowę i modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy-kwota dofinansowania w kwocie 1 993 500,00 zł.;

11. Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

12. Modernizacja 1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych źródeł energii oraz sterowników na terenie gminy;

13. Wprowadzenie inteligentnego rozwiązania w zakresie wymiany ponad 2000 tys. wodomierzy, które pozwolą na zdalny bezprzewodowy odczyt bez konieczności wizyty inkasenta w domu- koszt realizacji tego zadania to 1 114 257,00 zł.;

14. Utworzenia wielozadaniowej darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców która pozwoli im śledzić najważniejsze i najnowsze informacje i wydarzenia z gminy;

15. Pozytywne rozpatrzenie wniosku na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach na bazie obiektu po SUR;

16. Otrzymanie dofinansowania dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice”. Wartość dofinansowania  z PROW to 145 086,00 zł.

17. Otrzymanie 2 grantów każdy w wysokości ok. 65 000,00 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości dla mieszkańców turystów oraz odwiedzających Wiślicę;

18. Budowa światłowodów w 11 miejscowościach gminy: Gorysławice, Hołudza, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Wawrowice, Wiślica;

19. Reaktywacja Wiślickiej Spółki Wodnej;

20. Rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Wiślica;

21. Nabycie nieruchomości przez gminę po byłym Banku Spółdzielczym w Wiślicy oraz nieruchomości po Spółdzielni Usług Rolniczych;

22. Budowa Klubu Seniora w ramach programu Klub „Senior +” na 2019 r. dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+;

23. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kraków-Wiślica- koszt ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica będzie wynosił 1 047 277,77 zł;

24. Utworzenie 18 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do rejestru KRKGW i uzyskały wsparcie finansowe z ARiMR.