Niesłyszący

Sesja Nr XXI z dnia 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/123/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2020 rok.

123.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/124/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.


PDF124.pdf (5,84MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/125/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2020 rok.

125.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/126/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2007 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 marca 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

126.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/127/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2020-2025.

127.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/128/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

128.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/129/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

129.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/130/2020 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wiślica i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wiślica.

130.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/131/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

131.pdf