Niesłyszący

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica dot.załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica

komunikatsprawy.jpeg