Niesłyszący

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszęciu postępowania administracyjnego oraz o miejscu i terminie roprawy administracyjnej i oględzin