Niesłyszący

Sesja Nr XXIV z dnia 29 maja 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maj 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/148/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020 – 2030

PDF148.pdf (5,74MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maj 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/149/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020 r. .

PDF149.pdf (589,21KB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maj 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/150/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2019 rok.

150.pdf

 

Uchwała Nr XXIV/151/2020 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę Wiślica.

151.pdf

 

Uchwała Nr XXIV/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica.

152.pdf