Niesłyszący

Sesja Nr XXIII z dnia 31 marca 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/137/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020 – 2030

PDF137.pdf (4,85MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/138/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020 r. .

138.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.

139.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/140/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

140.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/141/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”

141.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/142/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica ze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

142.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/143/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”.

143.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/144/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

144.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/145/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica ze Stowarzyszenia LGR Świętokrzyski Karp.

145.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/146/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wiślica dla części obrębu sołectwa Gorysławice.

146.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/147/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wiślica dla obrębu sołectwa Szczerbaków.

147.pdf