Niesłyszący

Sesja Nr XXII z dnia 28 luty 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/131/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.

131.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/132/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020 – 2030

PDF132.pdf (5,48MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/133/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020 r.

133.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/134/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020”.

134.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/135/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wiślicy, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 548.

135.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2020 r.

Uchwała Nr XXII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wiślicy, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 547

136.pdf

PDF171.pdf (211,12KB)