Niesłyszący

Zwrot podatku akcyzowego 2020

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w dniach od 03.08.2020r. do 31.08.2020r. są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2020r. Prosimy o załączenie do wniosku faktur na olej napędowy za okres 01.02.2020r. - 31.07.2020r. oraz w przypadku posiadania bydła zaświadczenia o liczbie DPJ w gospodarstwie rolnym z ARiMR w Busku-Zdroju za 2019r. Jeśli taki dokument został złożony w I półroczu 2020r. - nie należy go ponownie składać.

Uwaga !!!

Ze względu na pogarszającą się sytuację pandemii koronawirusa w kraju prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności w celu zapobiegania zakażeniu (maseczki, dezynfekcja, odległość). Ponadto dla sprawniejszej obsługi należy dostarczyć poprawnie wypełniony wcześniej wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (np. kserokopie umów dzierżaw, faktur). W celu unikania zgromadzeń interesanci będą wchodzić pojedynczo.

Prosimy o nielekceważenie i przestrzeganie powyższych zaleceń – dla dobra i zdrowia nas wszystkich !!!