Niesłyszący

Sesja Nr XXVI z dnia 15 września 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 15 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/161/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica

161.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 15 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/162/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wiślica na rok szkolny 2020/2021.

162.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 15 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/163/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach.

163.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 15 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVI/164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. Nr. 769 położonej w miejscowości Wiślica wraz z prawem własności budynków.

164.pdf