Niesłyszący

Termomodernizacja budynków OSP na terenie Gminy Wiślica

logo(bez tła).png

 

W ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Łatanice” został ocieplony budynek OSP z wykonaniem elewacji, dociepleniem stropu. Całkowita wartość zadania to:    46 000 zł czego: 23 500zł to środki własne Gminy Wiślica, zaś: 22 500 zł, to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Z tego samego źródła dofinansowania w kwocie: 22 500zł w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jurków” został również zmodernizowany budynek OSP w Jurkowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu budynku. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 60 000zł, w tym: 37 500zł to środki własne Gminy Wiślica.                                                                                                                                                                      Roboty termomodernizacyjne zostały również zrealizowane w budynku OSP w Wiślicy. W ramach przedmiotowych robót została docieplona ściana zewnętrzna, zamontowane  2 bramy garażowe oraz wykonane nowe schody zewnętrzne. Suma dofinansowania z budżetu gminy to 24 000zł.