Niesłyszący

Sesja Nr XXVIII z dnia 27 listopada 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/172/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020-2033.

PDF172.pdf (5,19MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/173/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020r.

PDF173.pdf (942,46KB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/174/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica".

PDF174.pdf (8,46MB)