Niesłyszący

Sesja Nr XXX z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/189/2020  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020-2033.

189.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/190/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020.

PDF190.pdf (648,20KB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/191/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiślica.

PDF191.pdf (9,96MB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/192/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 510/3 położonej w miejscowości Gluzy, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF192.pdf (185,55KB)
 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/193/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.

PDF193.pdf (977,29KB)