Niesłyszący

Odszedł nasz pracownik, kolega i przyjaciel

nekrolog.jpeg