Niesłyszący

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205