Niesłyszący

Informacje dla uciekających z Ukrainy

Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Informujemy, że na terenie województwa świętokrzyskiego uruchomiono dwie infolinie dla cudzoziemców:

538 508 081 - Dworzec PKS w Kielcach oraz 41 342 12 14 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Podczas rozmowy do dyspozycji jest tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że nie należy kwaterować na własną rękę uchodźców z Ukrainy, gdyż tego rodzaju inicjatywy nie będą refundowane. Zgłoszony obiekt zakwaterowania jest uruchamiany tylko i wyłącznie przez Wojewodę i to on kieruje Uchodźców do w/w obiektu.

Zgłoszenia o kwaterowanie osób pochodzenia Ukraińskiego przekazuje wyłącznie pracownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach tel. 41 342-17-39, 342-11-10, 668-036-599.