Niesłyszący

Sesja Nr LIII z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 kwiecień 2022 r.

Uchwała Nr LIII/309/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF309.pdf (4,64MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 kwiecień 2022 r.

Uchwała Nr LIII/310/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF310.pdf (699,29KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 kwiecień 2022 r.

Uchwała Nr LIII/311/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Koniecmosty.

PDF311.pdf (290,58KB)