Niesłyszący

Sesja Nr LIV z dnia 27 maja 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/312/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF312.pdf (4,74MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/313/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF313.pdf (566,45KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/314/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2021 rok.

PDF314.pdf (285,35KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/315/2022 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę Wiślica.

PDF315.pdf (216,69KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/316/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF316.pdf (445,87KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2022 r.

Uchwała Nr LIV/317/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

PDF317.pdf (167,37KB)