Niesłyszący

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w gminie Wiślica

W dniu 12.06.2022 r. na  terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji w Wiślicy nad rzeką Nidą zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek OSP z terenu Gminy Wiślica. W ćwiczeniach uczestniczyli: OSP Wiślica, Kobylniki, Kuchary, Skorocice, Jurków, Szczytniki, Szczerbaków, Łatanice.

Zbiórkę jednostek prowadził dh Włodzimierz Wieczorek, składając meldunek  Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica Jarosławowi Jaworskiemu    o gotowości do wykonania  ćwiczeń.

Bacznymi obserwatorami zmagań strażaków byli m.in. poseł na sejm ziemi świętokrzyskiej Michał Cieślak, z-ca Komendanta Powiatowego PSP  w Busku-Zdroju st.kpt. Michał Świąder; Komendant Powiatowy Policji podins. Marcin Chatys, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP dh Jacek Balicki, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gocyk oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Ćwiczenia rozpoczęły się od uroczystego poświęcenia nowo otrzymanych przez gminę Wiślica samochodów oraz autobusów, czego dokonał ks. proboszcz Michał Wojda.

 W scenariuszu ćwiczeń,  grupa strażaków z OSP Kobylniki przy pomocy pontonu podjęła poszkodowanego z wody i przetransportowała go do punktu medycznego na lądzie, gdzie zastęp z OSP Wiślica udzielił poszkodowanemu pomocy przedmedycznej.

Kolejnym etapem ćwiczeń było gaszenie budynku oraz ewakuacja poszkodowanych, którym udzielono pomocy.

Po zakończeniu burmistrz podziękował wszystkim strażakom  za ćwiczenia, które – jak stwierdził -  należy uznać za bardzo udane. Zakładane cele zostały osiągnięte.

Zwieńczeniem manewrów był piknik rodzinny w czasie którego strażacy i mieszkańcy mogli posilić się kiełbaską z grilla  oraz strażacką grochówką przy dźwiękach muzyki.