Niesłyszący

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Rynek w Wiślicy

flaga obrys.jpeg

Gmina Wiślica zrealizowała zadanie pn.:  Przebudowa  przejścia dla pieszych na ul. Rynek w Wiślicy  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  W ramach zadania wykonano: przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, malowanie oznakowania poziomego drogi, montaż barier łańcuchowych w obrębie przejścia, montaż dwustronnego, aktywnego znaku „Przejście dla pieszych” z lampą ostrzegawczą LED. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoli na ograniczenie sytuacji niebezpiecznych z udziałem pieszych, umożliwi szybsza reakcję kierowców, zwiększy dostrzegalność przejścia dla pieszych.

Wartość zadania - 92 140,00 zł, wartość dofinansowania  - 66 512,00 zł