Niesłyszący

Wyjaśnienie do formularza zgłoszeniowego

wykluczenie.png

Wiślica dn. 10.12.2013

 

Wyjaśnienie do formularza zgłoszeniowego

stanowiącego załącznik  Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”

 

 

Informujemy, że w formularzu zgłoszeniowym pkt 1.3  Dane dzieci zgłaszanych do Projektu

przy zapisie Uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen od 4,75) – dotyczy dzieci od IV klasy podstawowej, natomiast u dzieci z klas I-III należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o otrzymaniu bardzo dobrych wyników  w nauce.

 

 

/Wójt Gminy Wiślica/

Stanisław Krzak