Niesłyszący

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Wiślica realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 115000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparciem w postaci zakupu laptopów zostanie objętych 45 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane. Zaplanowano zakup zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawców zapotrzebowaniem tj. 45 laptopów.

plakat1.jpeg