Niesłyszący

Sesja Nr LXVI z dnia 28 lutego 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2023 r.

Uchwała Nr LXVI/374/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF374.pdf (4,81MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 luty 2023 r.

Uchwała Nr LXVI/375/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF375.pdf (1,21MB)