Niesłyszący

Wygląd parku przed rozpoczęciem robót