Niesłyszący

Sesja Nr LXVII z dnia 28 marca 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/376/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF376.pdf (4,79MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/377/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF377.pdf (1,21MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/378/2023 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.

PDF378.pdf (235,91KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/379/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Wiślica.

PDF379.pdf (1,15MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/380/2023 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wiślica w 2023 roku".

PDF380.pdf (873,88KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/381/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.

PDF381.pdf (147,28KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 marzec 2023 r.

Uchwała Nr LXVII/382/2023 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF382.pdf (257,33KB)