Niesłyszący

Podpisanie umowy na projekt ścieżki rowerowej

W dniu 12.04.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą projektu ścieżki rowerowej. Planowana ścieżka ma powstać  na odcinku od placu Króla Kazimierza Wielkiego przez Koniecmosty do granic gminy w stronę Pińczowa.