Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2023

1. Oświadczenie majątkowe - J. Krzemień

PDFOśw.m Janina Krzemień.pdf (209,10KB)

 

2. Oświadczenie majątkowe - A. Kopciara 

PDFOśw. m. Aneta Kopciara.pdf (252,74KB)

 

3. Oświadczenie majątkowe - A. Grudzień 

PDFOśw.m. Anna Grudzień.pdf (486,60KB)

 

4. Oświadczenie majątkowe - E. Kępska

PDFOśw.m. Elżbieta Kępska.pdf (207,25KB)

 

5. Oświadczenie majątkowe - E. Kupisz

PDFOśw.m. Ewa Kupisz.pdf (469,20KB)

 

6. Oświadczenie majątkowe - U. Sekuła

PDFOŚw.m. U. Sekuła.pdf (497,47KB)

PDFOśw.m. Urszula Sekuła.pdf (497,18KB)

 

7. Oświadczenie majątkowe - A. Haruza

PDFOśw.m. Artur Haruza.pdf (317,70KB)

 

8. Oświadczenie majątkowe - J. Dryja

PDFOśw.m.Jacek Dryja.pdf (439,71KB)