Niesłyszący

Sesja Nr LXVIII z dnia 26 maja 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/383/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF383.pdf (4,77MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/384/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok

PDF384.pdf (1,36MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/385/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na 2022 rok.

PDF385.pdf (5,19MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/386/2023 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę Wiślica.

PDF386.pdf (490,19KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/387/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn,Nr 74/4 położonej w miejscowości Skorocice, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF387.pdf (498,87KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/388/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skorocicach.

PDF388.pdf (506,46KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/389/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/247/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie:ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDF389.pdf (537,66KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/390/2023 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z oddziałem przedszkolnym.

PDF390.pdf (258,80KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/391/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.

PDF391.pdf (503,39KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 maj 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/392/2023 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planów odnowy miejscowości Brzezie, Chotel Czerwony, Wiślica na lata 2021-2028"

PDF392.pdf (5,06MB)