Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK-74 w m. Jałowęsy

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 138+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: Oba 6. Miejscowość zdarzenia: Jałowęsy 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Pojazd ciężarowy z przyczepą wypadł z drogi i wjechał do rowu. Na czas pracy służb ratunkowych droga zablokowana w obu kierunkach. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x pojazd ciężarowy z przyczepą 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-05-31 16. Godzina powstania zdarzenia: 05:02 17. Źródło uzyskania informacji: PSP, Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 05:04

Komunikat jest ważny od 31-05-2023 05:20:00 do 31-05-2023 08:05:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania