Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7-Mnichów.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 17+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Mnichów - w. Jędrzejów Północ 5. Kierunek: Kraków (SP) 6. Miejscowość zdarzenia: Mnichów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Wskutek awarii pojazd uderzył w bariery energochłonne. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Inne 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się lewym pasem. Prawy pas został odblokowany. Zajęty jest częściowo pas zjazdowy na MOP Podlesie. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:48 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak

Komunikat jest ważny od 13-06-2023 11:48:00 do 13-06-2023 13:48:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania