Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, lokalnie intensywnymi, spodziewane są miejscowe wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 18-06-2023 11:00:00 do 18-06-2023 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania