Niesłyszący

Koncert w DPS

W dniu 29 czerwca odbył się koncert Zespołu Instrumentalno - Wokalnego ,, Legato ‘’ pod kierownictwem Pana Tadeusza Kwiatkowskiego. Na występ zostali zaproszeni Seniorzy z klubu ,,Senior +”. Podopieczni przygotowali poczęstunek dla  swoich gości. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że był to radośnie spędzony czas.