Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

IMGW-PIB OSTRZEGA: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2, Zlewnia Koprzywianki od 09:00/29.07.2023 do 12:00/29.07.2023. W związku ze spływem wód opadowych na Koprzywiance w profilu Koprzywnica spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 29-07-2023 09:00:00 do 29-07-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania