Niesłyszący

2013 rok

herb_wislica_small.png    prow.jpeg    nfośigw.jpeg    wfośigw.png   logo_ue.jpeg

 

 

Zrealizowane inwestycje na terenie Gminy Wiślica w 2013 roku:

  1. Budowa dróg:

- Odbudowa drogi gminnej nr 004386 T Skorocice-Aleksandrów na dł. 1330 mb

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Górne na dł. 495 mb

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sielec dz. nr 373/2 w miejscowości Jurków dz. nr 1536, 1358 na dł. 250 mb

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Górki na dł. 1220 mb – etap III

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków na dł. 250 mb

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004387 T w miejscowości Hołudza na dł. 214 mb

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne na dł. 389 mb

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice na dł. 321 mb

 

Łącznie w 2013 roku wybudowano i wyremontowano 4469 mb dróg.

 

  1. Budowa wodociągu Ø160 w miejscowości Gorysławice – 95 mb

  2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 51 szt. ( PROW, WFOŚiGW

  3. Wymiana oświetlenia w Rynku. (PROW-PO RYBY)

  4. Oświetlenie podziemi bazyliki.

  5. Remont sieci teletechnicznej w Wiślicy – ul. Rynek i Plac Solny.

  6. Chodniki w miejscowości Wiślica: ul. Rynek, Targowa, Batalionów Chłopskich – ok. 1650 m2   

  1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy wchodzącej  w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”. (RPOWŚ, NFOŚiGW)

Łączny koszt wymienionych inwestycji wyniósł ok. 2 275 600 zł. Część inwestycji została zrealizowana dzięki dofinansowaniom z następujących programów i funduszy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PROW – PO RYBY Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.