Niesłyszący

Sesja Nr LXX z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/404/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF404.pdf (4,88MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/405/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF405.pdf (1,58MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/406/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

PDF406.pdf (579,28KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/407/2023 w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF407.pdf (504,58KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/408/2023 w sprawie  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

PDF408.pdf (524,54KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 sierpień 2023 r.

Uchwała Nr LXX/409/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica.

PDF409.pdf (511,52KB)