Niesłyszący

Pomoc suszowa 2023

POMOC SUSZOWA 2023

Rolnik może zgłaszać szkody w uprawach swojego  gospodarstwa spowodowane przez suszę za pośrednictwem aplikacji suszowej,  dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Celem złożenia wniosku przez aplikację  rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

 

- numer identyfikacyjny producenta

- login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

- skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
 

Pomoc przy sporządzaniu w/w wniosków jest udzielana mieszkańcom gminy Wiślica  przez pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Plac Solny 32, w godzinach urzędowania :7.00-15.00.

Termin składania wniosków do  dnia: 15 października br.