Niesłyszący

Podpisanie umów na dofinanowanie instytucji kultury

W dniu 30 października 2023 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica zostały podpisane umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez  Marka Jońcę a przedstawicielami  dwunastu gmin, na dofinansowanie instytucji kultury.

Gmina Wiślica reprezentowana była przez burmistrza MiG oraz panią skarbnik, którzy podpisali umowę na realizację operacji „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Chotel Czerwony i Brzezie oraz Gminnego Centrum Kultury w Wiślicy wraz z zagospodarowaniem terenu.  Wysokość  dofinansowania to 1 212 357,00 zł.

podpisanie świetlice.jpeg