Niesłyszący

Modernizacja dróg w gminie Wiślica

W ramach I etapu zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Gorysławice i Górki wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład- PGR wykonano drogę w Gorysławicach prowadzącą do byłych terenów SKR, drogę będącą łącznikiem pomiędzy miejscowościami Sielec a Gorysławicami, drogę łączącą tzw. Trakt Królewski z drogą wojewódzką nr.776 oraz łącznik za hurtownią w Gorysławicach.