Niesłyszący

Sesja Nr LXXII z dnia 21 listopada 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/415/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF415.pdf (5,31MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/416/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF416.pdf (1,89MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/417/2023 w sprawie emisji obligacji.

PDF417.pdf (400,37KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/418/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" Miasta i Gminy Wiślica na lata 2024-2028.

PDF418.pdf (1 005,43KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/419/2023 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wiślica w 2024 r.

PDF419.pdf (462,83KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/420/2023 w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Koniecmosty do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.

PDF420.pdf (832,85KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/421/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku.

PDF421.pdf (453,70KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/422/2023 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok.

PDF422.pdf (1,01MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 listopad 2023 r

Uchwała Nr LXXII/423/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

PDF423.pdf (484,24KB)