Niesłyszący

Sesja Nr LXXIII z dnia 7 grudnia 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 7 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIII/424/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF424.pdf (4,74MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 7 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIII/425/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF425.pdf (2,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 7 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIII/426/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

PDF426.pdf (467,67KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 7 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIII/427/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PDF427.pdf (565,38KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 7 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIII/428/2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Wiślicy Nr LXXII/421/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku.

PDF428.pdf (449,86KB)