Niesłyszący

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Górki, gm. Wiślica

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Górki, gm. Wiślica"
dofinansowanego w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich finansowanego
z budżetu Województwa Świętokrzyskiego

W ramach projektu wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w m. Gorki, gm. Wiślica poprzez wykonanie ogrzewania, tj. zakup i montaż dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania. Zamontowane urządzenia będą chłodzić powietrze w budynku w upalne dni, ale również będą stanowić ogrzewanie jesienią i zimą. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy estetyki i funkcjonalności przedmiotowego budynku, co ułatwi dalszą działalność społeczną mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie pozwoli poprawić jakość organizowanych wydarzeń kulturowych, rekreacyjnych, warsztatów, zebrań oraz spotkań.