Niesłyszący

Sesja Nr LXXIV z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 21 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIV/429/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF429.pdf (5,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 21 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXIV/430/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF430.pdf (1,26MB)