Niesłyszący

Sesja Nr LXXV z dnia 29 grudnia 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/431/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF431.pdf (1,13MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/432/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF432.pdf (1,44MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/433/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2024-2033.

PDF433.pdf (1,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/434/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF434.pdf (2,73MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/435/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.

PDF435.pdf (398,39KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2023 r

Uchwała Nr LXXV/436/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2024 rok.

PDF436.pdf (1,46MB)