Niesłyszący

Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie

Szanowni Mieszkańcy

Zakończyły się prace nad projektem zaktualizowanej strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie, które tworzą:miasto i gmina Jędrzejów, miasto i gmina Nowy Korczyn, gmina Imielno, gmina Kije, gmina Michałów, miasto i gmina Pińczów, gmina Sobków, miasto i gmina Wiślica, gmina Złota  oraz powiat pińczowski. W strategii rozwoju Partnerzy określili, co jest celem głównym ich działań.
Działania te powinny doprowadzić do tego, by Ponidzie było regionem

  • słynącym z czystego środowiska naturalnego, atrakcyjnym turystycznie (…),
  • prężnie się rozwijającym, z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz wysokiej jakości usługami (…),
  • regionem ludzi przedsiębiorczych, dbających o środowisko naturalne, aktywnie spędzających czas na łonie natury, którzy angażują się w sprawy ważne dla swojej lokalnej społeczności,
  • regionem wnoszącym wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Województwa Świętokrzyskiego, Polski i Europy.”

Partnerzy przygotowali propozycje sześciu dużych projektów strategicznych. Noszą one nazwy:

1. ZIELONE PONIDZIE

2. SZLAK TURYSTYCZNY NIDA

3. PONIDZIAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

4. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

5. BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

6. AKTYWNA I ZDROWA KADRA SAMORZĄDOWA FILAREM PONIDZIAŃSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

 

Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają one na wspólne potrzeby nie jednej, a wszystkich społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

 

Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo formularz.
Tu można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do strategii. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres urzad@umig.wislica.pl,  do 23.01.2024 r.

 

Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w udoskonaleniu zapisów strategii rozwoju Partnerstwa.

 

Więcej informacji na temat strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie i planowanych przedsięwzięć znajdą Państwo również w prezentacji zamieszczonej na stronach internetowych wszystkich partnerskich gmin i powiatu pińczowskiego.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu !

PPTXCWD_PONIDZIE_prezentacja_strategia_13_11_2023 v1.pptx (8,99MB)

DOCXstrategia wersja końcowa po uwagach IZ_14_12_2023.docx (1,64MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii do strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie do 2030 roku_v1.docx (135,36KB)